Michael Shannon  (ไมเคิล แชนน่อน)

Michael Shannon (ไมเคิล แชนน่อน)

ชื่ออังกฤษ:

Michael Shannon

ชื่อไทย:

ไมเคิล แชนน่อน

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

เคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Michael Shannon (ไมเคิล แชนน่อน)

12 Strong 12 ตายไม่เป็น Horse Soldiers ปี 2018 IMDB:7.1

12 Stronger คือเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการณ์พิเศษสหรัฐที่ถูกส่งไปยังถิ่นธุรกันดารในอัฟกานิสถาน ในช่ว...

7.1 IMDB Rating
The Shape of Water เดอะ เชพ ออฟ วอเทอร์ ปี 2018 IMDB:7.5

จากผลงานของนักเล่าเรื่องมากฝีมืออย่าง กิลเลอร์โม เดลโทโร่ สู่ภาพยนตร์ The Shape of Water เทพนิยายที่...

7.5 IMDB Rating
12 Strong 12 ตายไม่เป็น Horse Soldiers ปี 2018 IMDB:7.1

12 Stronger คือเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการณ์พิเศษสหรัฐที่ถูกส่งไปยังถิ่นธุรกันดารในอัฟกานิสถาน ในช่ว...

7.1 IMDB Rating