Wu Jing  (อู๋ จิง)

Wu Jing (อู๋ จิง)

ชื่ออังกฤษ:

Wu Jing

ชื่อไทย:

อู๋ จิง

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

175 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

ปักกิ่ง ประเทศจีน

ผลงานหนังของ : Wu Jing (อู๋ จิง)

Wolf Warrior II กองพันหมาป่า Zhan lang II, Wolf Warrior 2 ปี 2017 IMDB:6.7

บอกเล่าเรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งหน่วยฝูงรบหมาป่า เหล่งเฝิง (อู๋จิง) ที่ได้ตัดสินใจเดินทาง...

6.7 IMDB Rating
Wolf Warrior II กองพันหมาป่า Zhan lang II, Wolf Warrior 2 ปี 2017 IMDB:6.7

บอกเล่าเรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งหน่วยฝูงรบหมาป่า เหล่งเฝิง (อู๋จิง) ที่ได้ตัดสินใจเดินทาง...

6.7 IMDB Rating
Call of Heroes มังกรหนุ่มผยองเดช ปี 2017 IMDB:6.4

ในยุคต้น ๆ ของประเทศจีนได้ เกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกหัวระแหง นักรบผู้กำชัยชนะคนให...

6.4 IMDB Rating