William Fichtner  (วิลเลี่ยม ฟิชต์เนอร์)

William Fichtner (วิลเลี่ยม ฟิชต์เนอร์)

ชื่ออังกฤษ:

William Fichtner

ชื่อไทย:

วิลเลี่ยม ฟิชต์เนอร์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

184 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

ลองไอซ์แลนด์, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : William Fichtner (วิลเลี่ยม ฟิชต์เนอร์)

12 Strong 12 ตายไม่เป็น Horse Soldiers ปี 2018 IMDB:7.1

12 Stronger คือเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการณ์พิเศษสหรัฐที่ถูกส่งไปยังถิ่นธุรกันดารในอัฟกานิสถาน ในช่ว...

7.1 IMDB Rating
12 Strong 12 ตายไม่เป็น Horse Soldiers ปี 2018 IMDB:7.1

12 Stronger คือเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการณ์พิเศษสหรัฐที่ถูกส่งไปยังถิ่นธุรกันดารในอัฟกานิสถาน ในช่ว...

7.1 IMDB Rating