Iddo Goldberg  (อิดโด โกลด์เบิร์ก)

Iddo Goldberg (อิดโด โกลด์เบิร์ก)

ชื่ออังกฤษ:

Iddo Goldberg

ชื่อไทย:

อิดโด โกลด์เบิร์ก

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

ผลงานหนังของ : Iddo Goldberg (อิดโด โกลด์เบิร์ก)

Anon อานอน แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต ปี 2018 IMDB:6.0

เรื่องราวในโลกอนาคต มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการฝัง คอมพิวเตอร์ชีวภาพ (biosyn computer) ที่จะบันทึกทุก...

6.0 IMDB Rating
The Zookeeper\'s Wife ปี 2017 IMDB:0.0

The Zookeeper's wife ถ่ายทอดชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ปกติทำหน้าที่เป็นภรรยาและแม่ แต่ต้องกลา...

0.0 IMDB Rating