Mark O’Brien  (มาร์ค โอ’ ไบรอัน)

Mark O’Brien (มาร์ค โอ’ ไบรอัน)

ชื่ออังกฤษ:

Mark O’Brien

ชื่อไทย:

มาร์ค โอ’ ไบรอัน

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

เกาะนิวฟันด์แลนด์ ประเทศแคนาดา

ผลงานหนังของ : Mark O’Brien (มาร์ค โอ’ ไบรอัน)

Anon อานอน แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต ปี 2018 IMDB:6.0

เรื่องราวในโลกอนาคต มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการฝัง คอมพิวเตอร์ชีวภาพ (biosyn computer) ที่จะบันทึกทุก...

6.0 IMDB Rating