Christine Lee  (คริสทีน ลี)

Christine Lee (คริสทีน ลี)

ชื่ออังกฤษ:

Christine Lee

ชื่อไทย:

คริสทีน ลี

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

-

ผลงานหนังของ : Christine Lee (คริสทีน ลี)

Colossal ทั้งจักรวาลเป็นของเธอ ปี 2017 IMDB:0.0

Colossal จะบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาว (แอนน์ แฮทธาเวย์) ที่ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอ...

0.0 IMDB Rating
Colossal ปี 2017 IMDB:0.0

Colossal จะบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาว (แอนน์ แฮทธาเวย์) ที่ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอ...

0.0 IMDB Rating