Hannah Cheramy  (ฮานนาห์ เชอรามี่)

Hannah Cheramy (ฮานนาห์ เชอรามี่)

ชื่ออังกฤษ:

Hannah Cheramy

ชื่อไทย:

ฮานนาห์ เชอรามี่

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ผลงานหนังของ : Hannah Cheramy (ฮานนาห์ เชอรามี่)

Colossal ทั้งจักรวาลเป็นของเธอ ปี 2017 IMDB:0.0

Colossal จะบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาว (แอนน์ แฮทธาเวย์) ที่ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอ...

0.0 IMDB Rating
Colossal ปี 2017 IMDB:0.0

Colossal จะบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาว (แอนน์ แฮทธาเวย์) ที่ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอ...

0.0 IMDB Rating